top of page

Trigger Warning:

Flere af disse artikler indeholder stærkt sygeliggørende sprogbrug, som vi i sagens natur må tage afstand fra. Dog har vi valgt at poste artiklerne, for at give et indblik i, mediernes håndtering  og dækning af emnet interkøn, samt at dokumentere de udtalelser der igennem tiden er givet til emnet.

"The doctor told my mum and dad I would need an operation when I was older. But they didn't know what had caused the defect."

dailymail.co.uk: The little boy with rare genetic disorder who fought for 20 years to be a woman (12 Jan 2011)
bottom of page