top of page

EMRK

Den Gældene Europæiske Menneskerettigheds-konvention. Klik her for at læse den


 

EMRK, Tillægsprotokol 1

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. Beskyttelse af ejendom.

 2. Ret til uddannelse.

 3. Ret til frie valg.


 

EMRK, Tillægsprotokol 4

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. Forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld

 2. Frihed til valg af opholdssted

 3. Forbud mod udvisning af egne statsborgere

 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge


 

EMRK, Tillægsprotokol 6

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. Afskaffelse af dødsstraf

 2. Dødsstraf i krigstid

 3. Forbud mod fravigelser

 4. Forbud mod forbehold


 

EMRK, Tillægsprotokol 7

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. Proceduremæssig sikring vedr. udvisning af udlændinge

 2. Ret til appel i straffesager

 3. Erstatning ved fejlagtig domfældelse

 4. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange

 5. Ægtefællers lige rettigheder


Forbehold: "Danmark har taget forbehold til artikel 2 i protokollen om retten til appel.

Oversættelsen til dansk lyder som følger:

“Den danske regering erklærer, at Artikel 2 stk. 1, ikke skal være til hinder for anvendelse af regler i Lov om Rettens Pleje, hvorefter ankeadgang bliver afskåret i politisager,

 • a) hvor domfældte, skønt lovligt indstævnet, ikke har givet møde i sagen,

 • b) hvor retten har ladet straffen bortfalde, og

 • c) hvor der kun er idømt bøde eller konfiskation af genstande under en ved lov fastsat grænse eller værdi.”

Endvidere har Danmark afgivet en erklæring i henhold til protokollens Artikel 7 stk. 2, ifølge hvilken man fra dansk side anerkender den individuelle klageadgang og Domstolens kompetence med hensyn til protokollens art. 1-5." -

Klik her for at komme til artikkel om forbeholdet


 

EMRK, Tillægsprotokol 12

(Ej Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. General prohibition of discrimination


 

EMRK, Tillægsprotokol 13

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


 1. Abolition of the death penalty

 2. Prohibition of derogations

 3. Prohibition of reservations


bottom of page