top of page

FN's General Forsamling

UN, General Assembly (UNGA)


Dokument A/RES/70/175,

Resolution om FN's standard minimumsregler for behandling af fanger

(Mandela-reglerne)(2015)

klik her for at komme til originalen


Regel nr. 7 (Side 9/33)

"Ingen person må modtages i et fængsel uden en gyldig forpligtelsesordre. Følgende oplysninger skal indføres i den indsattes sagsbehandlingssystem ved modtagelsen af hver indsat:


(a) Præcise oplysninger, der gør det muligt at fastslå vedkommendes unikke identitet med respekt for vedkommendes selvopfattede køn."

bottom of page