top of page

Beslutningsforslag nr. B 87

(Fremsat den 5. februar 2019 af Roger Courage Matthisen (ALT), René Gade (ALT) og Pernille Schnoor (ALT))

Forslag til folketingsbeslutningom obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed

(Link til forslag)

Høringssvar af Intersex Danmark d. 12 Feb. 2019: Vedr. B 87.  af 5. februar 2019. Beslutningsforslag om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed.

Høring af vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

Høringsperioden er fra 2. juni til 1. august 2017

Vejledningen skal erstatte den nuværende Vejledning om udredning og behandling af transkønnede fra 2014. Med den nye vejledning ønsker Sundhedsstyrelsen at bakke op om ønsket om, at det danske sundhedsvæsen kan tilbyde et bredt udvalg af tilbud med høj faglig kvalitet, for bedre at kunne tilgodese ønsker hos de mennesker, der søger sundhedsvæsenets hjælp i relation til kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. Målet med vejledningen er samtidig at undgå stigmatisering af transpersoner i sundhedsvæsenet. I denne forbindelse opfordrer Sundhedsstyrelsen alle med viden og interesse inden for området om at indsende høringssvar.

(Link til vejledning, Høringsversion)

Høringssvar af Intersex Danmark: Intersex Danmark, ønsker hermed at fremkomme med et høringssvar, til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

Beslutningsforslag nr. B 77

Fremsat den 15. januar 2019 af Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Rosa Lund (EL) og Pernille Skipper (EL)

Forslag til folketingsbeslutningom at tilføje ordene køn, kønsidentitet og kønsudtryk i straffeloven iforbindelse med hadforbrydelser

(Link til forslag)

Høringssvar af Intersex Danmark d. 6 Feb. 2019: Vedr.: Beslutningsforslag B 77 af 15. januar 2019 om at tilføje ordene køn, kønsidentitet og kønsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser.

Udvalgets henvendelse til Søren Pape

hvor man udbeder sig en kommentar til høringssvar B-77.

Kommentar af Søren Pape

bottom of page