Interkøn i tal:

Intersex Danmark følger en procentsats på 1,7% for antal af individer af interkøn i verden:

De 1,7% som Intersex Danmark anvender kommer fra en systematisk gennemgang af medicinsk litteratur, udført af Melanie Blackless, Anne Fausto-Sterling og andre, som udkom i "the American Journal of Human Biology" og omhandler alle levendefødte af interkøn.

 

Vi har valgt at anvende denne procentsats, da der ikke på nuværende tidspunkt eksistere bedre, internationalt anerkendt data på området.

Andre satser:

Der nævnes ofte procentsatser, hvor man går ud fra langt lavere antal af interkønnede individer. Man kan støde på  estimater på både  1 ud af 2000 (0.05%) og 1 ud af 1500.

 

Disse estimater dækker over, alle de børn der fødes med ydre kønsorganer der er så tvetydige at man fra medicinsk side, ikke umiddelbart kan tilskrive barnet et entydigt køn på baggrund af en objektiv observation.

Vi kender alle til den klassiske model, hvor en jordemoder kikker barnet mellem benene og udbryder et "Du har fået en søn" eller "Du har fået en datter", men i nogle tilfælde kan jordemoderen ikke tilskrive et umiddelbart køn og disse satser, dækker over disse tilfælde.

Det skal for en god ordens skyld nævnes her, at på grund af det store fokus på udseendet ved fødslen, at variationer der kan findes frem til ved fosterdiagnostik, i puberteten eller senere i livet, ikke tælles med.

Udvidet gennemgang:

En mere dybdegående gennemgang af de estimater der anvendes af Intersex Danmark og andre menneskerettigheds-orienterede interkøns-organisationer samt af De Forenede Nationer (FN), kan findes herunder. 

(Dette vil fører dig til hjemmesiden for "Intersex Human Rights Australia (IHRA)")