top of page

Interkøn i tal:

Intersex Danmark følger en procentsats på 1,7% for antal af individer af interkøn i verden:

De 1,7% som Intersex Danmark anvender kommer fra en systematisk gennemgang af medicinsk litteratur, udført af Melanie Blackless, Anne Fausto-Sterling og andre, som udkom i "the American Journal of Human Biology" og omhandler alle levendefødte af interkøn.

 

Vi har valgt at anvende denne procentsats, da der ikke på nuværende tidspunkt eksistere bedre, internationalt anerkendt data på området.

Andre satser:

Der nævnes ofte procentsatser, hvor man går ud fra langt lavere antal af interkønnede individer. Man kan støde på  estimater på både  1 ud af 2000 (0.05%) og 1 ud af 1500.

 

Disse estimater dækker over, alle de børn der fødes med ydre kønsorganer der er så tvetydige at man fra medicinsk side, ikke umiddelbart kan tilskrive barnet et entydigt køn på baggrund af en objektiv observation.

Vi kender alle til den klassiske model, hvor en jordemoder kikker barnet mellem benene og udbryder et "Du har fået en søn" eller "Du har fået en datter", men i nogle tilfælde kan jordemoderen ikke tilskrive et umiddelbart køn og disse satser, dækker over disse tilfælde.

Det skal for en god ordens skyld nævnes her, at på grund af det store fokus på udseendet ved fødslen, at variationer der kan findes frem til ved fosterdiagnostik, i puberteten eller senere i livet, ikke tælles med.

Udvidet gennemgang:

En mere dybdegående gennemgang af de estimater der anvendes af Intersex Danmark og andre menneskerettigheds-orienterede interkøns-organisationer samt af De Forenede Nationer (FN), kan findes herunder. 

(Dette vil fører dig til hjemmesiden for "Intersex Human Rights Australia (IHRA)")

Sex i Danmark,
Nøgletal fra projekt SEXUS 2017-2018.

(Link til SEXUS rapporten)

Antal mænd og kvinder i Danmark, i 4. kvartal af 2017:

I 4. kvartal 2017, var der i Danmark 2'875'257 mænd og 2'903'313 kvinder ifølge Danmarks statistik.

(Danmarks statistik: Folk1A Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand)

Valg for søgning i statistikken:

Område: Hele landet.

Køn: skiftevis mand og kvinde.

Alder: I alt.

Civilstand: I alt.

Kvartal: 2017K4.

Hvor mange interkønnede?

Ifølge Rapporten "Sex i Danmark", om projekt SEXUS der løb fra 2017-2018 på side 13,
fremgår det at "1,3% af mænd og 0.9% af kvinder har som barn, ung eller voksen fået konstateret
variationer i deres kønskarakteristika, så de ikke svare til det typiske for hankøn eller hunkøn."

En definition der nøjagtigt beskriver termen interkøn.

(Side om definition af interkøn, åbner i et nyt vindue)

1,3% af mænd for 4. kvartal 2017 er lig med: 37378 interkønnede.
0.9% af kvinder for 4 kvartal af 2017 er lig med: 26129.817 interkønnede.
Hvilket vil sige at der i 4 kvartal af 2017 ifølge rapporten, var 64195 interkønnede i Danmark, en procentsats på 1,11% af befolkningen.

Det fremgår efterfølgene af rapporten at:
"kun en meget lille andel heraf (svarende til ca. 0,2 promille af befolkningen) opfatter
sig som interkønnede"


Et tal der tydeliggør den massive hemmeligholdelse der, selv når et individ får konstateret
en interkøns variation, fastholdes overfor denne.

Men hvad så med resten?

Sexus rapporten tager udelukkende højde for de personer der har fået konstateret en interkøns-variation og der vil dermed være et mørketal der dækker over de der ikke har fået konstateret deres interkøns-variation.

Ekempelvis arbejder man på klinik for vækst og reproduktion, ift. den variation der medicinsk betegnes som klinefelter's syndrom, med et formodet mørketal på 75% af alle klinefelterer.

(Side om Klinefelter's Syndrom, hos klinik for vækst og reproduktion)

Forekomsten af klinefelterer beskrives medicinsk til at være 1 ud af 660 levendefødte drenge. Dvs at ud af de 2875257 mænd der var registreret i 4. kvartal 2017, udgjorde klinefelterer i alt 4356, hvoraf kun de 1089 (25%) var registreret som klinefelterer.

Hvilket giver et ikke ubetydeligt mørketal på 3267, alene for denne variation.

Samtalen med lægen:

Dertil kommmer at flere variationer af interkøn, i medicinsk regi slet ikke omtales som værende variationer, der ikke svare til det typiske for hankøn eller hunkøn.

f.eks omtales variationen "hypospadi" som "Ved hypospadi fødes drengen med et ufuldstændigt udviklet urinrør, hvis åbning udmunder forkert på undersiden af penis, pungen eller i mellemkødet."

(Side om hypospadi, på sundhed.dk)

Der nævnes dermed intet om "variationer" eller om at vedkommende skulle have noget der gør at de biologisk ikke svare til det typiske for hankøn eller hunkøn.

Hvorfor en procent for forekomsten af personer der angiver at have fået konstateret, en variation i deres biologiske kønskarakteristika, så de ikke svare til det typiske for hankøn og hunkøn på 1.1%, ikke kan regnes som retvisende for den egentlige forekomst af sådanne personer.

bottom of page