Da der endnu ikke findes lovgivning i Danmark der tilgodeser interkøn, har vi her listet lovgivninger der berøre interkønnede og som vi i fremtiden gerne ser ændret, til at være mere inkluderende.

Dette er ikke en fuldstændig liste og opdateres løbende i takt med ændringer i gældene lovgivning.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

(Link til Lov)

Bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang

inden for sundhedsvæsenet

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling

på arbejdsmarkedet m.v

(Link til Lov)

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af straffeloven

(Link til Lov)

Bekendtgørelse af Sundhedsloven

(Link til Lov)

Vejledning ved kønsidentitetsforhold

(Link til Lov)