Folketinget

Sundheds- og ældreministeriet

Ligestillings-ministeriet

Justitsministeriet

Amnesty International, Danmark

Lovgivning

Høringssvar

Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)