Folketinget

Sundheds- og ældreministeriet

Ligestillings-ministeriet

Justitsministeriet

Amnesty International, Danmark

Lovgivning

Høringssvar