Forenede Nationer

(FN)

Europarådet(COE)

Europa-parlamentet

UNICEF

Den Europæiske

Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Human Rights Watch

Lovgivning