Forenede Nationer

(FN)

Europarådet(COE)

Europa-parlamentet

UNICEF

Den Europæiske

Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Human Rights Watch

Lovgivning

Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)