top of page

15. Aug. 2022: Ny Lgbt+ handlingsplan, hvad med interkøn?


I dag landede den nye LGBT+ handlingsplan på vores bord, titlen er "Plads til forskellighed i fællesskabet", og den skal gælde frem til 2025.

Når man læser handlingsplanen bliver det hurtigt tydeligt at man under dække af en påstand om at et + bedre dækker interkøn, effektivt har skrevet interkøn ud af handlingsplanen, til et niveau hvor interkøn er nævt 1 gang på næstsidste side, i en pasus der handler om en EU arbejdsgruppe Danmark deltager i.

Ordet "køn" er nævnt 49 gange, ofte som en del af termen transkøn eller kønsidentitet, og er dermed ikke favnende for interkøn, og man bruger endog termen "det andet køn" og understøtter dermed præmissen om, at køn kan deles op i to kasser hankøn og hunkøn.

Intersex Danmark havde godt hørt en lille fugl synge om, at interkøn ville blive skrevet ud, og skrev i den anledning til Ligestillingsminister Trine Bramsen, og gav vores bekymring til kende, og redegjorde for vigtigheden i, at fastholde fokusset på interkøn i den kommende handlingsplan, i sit svar skriver hun bla. :

"Jeg er også glad for, at vi med finansloven for 2022 fik afsat midler til en ny handlingsplan. Der er behov for at vi fortsat arbejder målrettet med at skabe plads til forskellighed i Danmark. I den nye handlingsplan har vi valgt at bruge betegnelsen LGBT+ om homo-, biseksuelle og transpersoner samt andre, der bryder med normerne for køn og/eller seksuel orientering i samfundet. Det er gjort for at kunne rumme hele LGBT+ miljøet, herunder interkønnede.

Med den kommende nye handlingsplan tager vi en række initiativer, der bl.a. vil have fokus på at udvide forståelsen for, at køn og seksualitet er mangfoldigt, hvilket vil gavne hele LGBT+ gruppen -også interkønnede."

Den udmelding rejser mange spørgsmål, herunder hvordan man som Ligestillingsminister kan forsvare en udtalelse om at det at fjerne I'et fra akronymet skulle resultere i at man bedre kunne rumme interkønnede, og hvilken handlingsplan det er Ministeren har læst, for den vi har læst, har fokus på LGBT, men har ikke et eneste punkt med variationer i kønskarakteristika/interkøn som primærfokus.

Lad mig en gang for alle slå fast, at Interkøn IKKE er en seksuel orientering og det er IKKE en kønsidentitet, og at påstå og/eller antage, at en handlingsplan der udelukkende tager afsæt i problematikker der centrerer sig om seksuel orientering og kønsidentitet, implicit også dækker interkøn, er simpelthen rystende, og det kan ikke siges tydeligt nok, at det gør den IKKE!

Man havde med den nye handlingsplan muligheden for at bygge videre på de gode takter fra den forrige, og denne gang virkelig at handle på området, men i stedet svigtede man os totalt.

Alt imens man soler sig i, at man var først på LGBT området, så svigter man massivt på interkønsområdet, og det er længe siden Danmarks indsats blev overhalet indenom af lande og stater som Malta, Tyskland, Grækenland, Tamil Nadu (Indien) og sidst men ikke mindst Kenya.

Det er på tide at vores regering forstår, at Danmark har nogle forpligtelser på interkønsområdet, qua de FN konventioner vi har underskrevet og ratificeret, men listen over de massive brud på interkønnedes menneskerettigheder der foregår i Danmark er lang, så der er NOK at tage fat på.

Den her handlingsplan, er set med interkønnede øjne under al kritik, og lader enormt meget at ønske.

Comments


bottom of page