top of page

11. April. 2018: Møde hos Amnesty International.

Talsperson for Intersex Danmark viderebringer bestyrelsen beslutning om at deltage i endnu en samarbejds-periode med Amnesty International og aftaler her rammerne for det videre forløb.


bottom of page