11. April. 2018: Møde hos Amnesty International.

Talsperson for Intersex Danmark viderebringer bestyrelsen beslutning om at deltage i endnu en samarbejds-periode med Amnesty International og aftaler her rammerne for det videre forløb.


Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)