top of page

13. Aug. 2018: Pride Ugens begyndelse og svar på Statslig Funding.

Intersex Danmark får lagt sidste hånd på værket ift. vores nye folder, der vil være tilgængelig under vores event i menneskerettighedsteltet d. 16 Aug. på Regnbuepladsen under dette års Copenhagen pride.

Dette er også dagen hvor alle os der har søgt statens midler til LGBTI området, fik svar herpå. Desværre var Intersex Danmark ikke blandt de organisationer der blev tilgodeset, da der skulle deles funding ud. Penge der skulle være gået til et projekt om at der også ville blive undervist i hvad og hvem de interkønnede er på landets folkeskoler, således at vi som interkønnede børn og unge kunne møde genkendelighed i undervisningen og vores skolekammerater kunne lære at anerkende os på lige fod med deres andre kammerater i den almendannene folkeskole, samt at klæde folkeskole lærerende bedre på til at inkludere den mangfoldighed som også vi, er en del af. Intersex Danmark finder det selvfølgelig beklageligt at staten ikke har fundet det nødvendigt at støtte organisationer der kæmper for interkønnede personer, men vi er på den anden side glade for at der er blevet delt ud til de der kæmper for LGBT området.


bottom of page