Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)

10. Sept. 2018: Møde i udenrigsministeriet.

LGBTI forum, som skal styrke dialogen med og samarbejdet på tværs af NGO'er og organisationer på LGBTI området.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload