top of page

10. Sept. 2018: Møde i udenrigsministeriet.

LGBTI forum, som skal styrke dialogen med og samarbejdet på tværs af NGO'er og organisationer på LGBTI området.


bottom of page