top of page

Spørgsmål og svar om kønskarakteristika og om betegnelsen DSD

Intersex Danmarks kommentarer

De seneste år har FN, Europarådet og adskillige menneskerettighedsorganisationer fremsat anbefalinger ift. interkønnedes rettigheder.
Region Nordjylland
Intersex - Usikkert køn.
(Dato for godkendelse: 15-05-15)

"De sidste år har der visse steder i verden været sat spørgsmålstegn ved den tidlige operative intervention.

 

Der er foreslået at man skulle afvente den operative korrektion til individet selv kunne bestemme hvilket fænotypisk køn vedkommende ville have.

 

Imidlertid er det i dag utænkeligt at et barn i Danmark vil kunne udvikle sig psykisk uden at have entydige ydre genitalier.

 

Anbefalingen er derfor uændret at der ad kirurgisk vej, hvis det er muligt, skabes overensstemmelse mellem det kromosomale og fænotypiske køn.

Barnet bør på passende tidspunkter ”langsomt” informeres om, hvorfor det er behandlet og konsekvenserne af behandlingen."

(OBS. Denne papirversion kan være ændret siden udskriften (d. 4 Jan 2017).
 Gældende version findes på www.pri.rn.dk)

Her har man valgt at kopierer direkte fra Skejby's DSD Instruks fra 2008, som kan findes ved klik på link herunder.

bottom of page