Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)

Intersex mennesker. En overset minoritet.

Interview ved Odense Ser rødt med Intersex Danmark og Amnesty International.

(for at komme til Odense ser rødt's facebook side)