Politikken

Information

Berlingske

Kristeligt Dagblad

Kolding Ugeavis

Danmark Radio

Øvrige

Trigger Warning:

Flere af disse artikler indeholder stærkt sygeliggørende sprogbrug, som vi i sagens natur må tage afstand fra. Dog har vi valgt adligevel at poste artiklerne, for at give et indblik i, mediernes håndtering  og dækning af emnet interkøn, samt at dokumentere de udtalelser der igennem tiden er givet til emnet.