top of page

Intersex Danmark's brochurer

Fosterstadiet, kønsnormaliserende behandling og kønsbekræftende behandling

Danmark's forpligtelser

Hvad arbejder vi for

Hvad dækker termen interkøn over?(på engelsk "intersex"):

Termen interkøn betyder "medfødte atypiske variationer i køns-karakteristika" og dækker over alle variationer i køns-karakteristika, der ikke fuldstændigt og/eller entydigt kan betegnes som værende typisk for henholdsvis hankøn og hunkøn.

Interkøn er ikke udtryk for sygdom, men en fællesbetegnelse for naturligt forekommende variationer af kønslige træk, der ikke lever op til sociale normer og medicinske idealer, for hvordan hankønnede og hunkønnede kroppe ser ud. Interkøn er en selvstændig biologisk videnskabelig kategorisering, der ikke kun er at finde blandt mennesker, men også blandt andre pattedyr(og øvrige klassificeringer af dyr).

Interkøn er ikke udtryk for identitet eller seksualitet, men fysiske træk og interkøn er altid medfødt.

bottom of page