top of page

Forperson:

Stephanie Stine Toft

Næstformand og Talsperson

Inge 
Thapprakhon

Kasserer:

Karen Toft

Midlertidigt Indtrådt

Suppleant

Michell

Michell E. Thorsen

Intersex Danmark arbejder for udbredelsen af viden om eksistensen af personer født med variationer i køns-karakteristika og for at sikre disse menneskers rettigheder, både nationalt og internationalt.

Vi arbejder for alle personer født med variationer i køns-karakteristika, uafhængig af variation, kønsidentitet og seksuel præference, 

i tråd med 

menneskerettigheds-

konventionens artikel 1.

​"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd." 

Vi arbejder for at sikre neutral og let tilgængelig viden, på alle niveauer og for alle personer i alle aldre, herunder også et fokus på pårørende.

Intersex Danmark støtter op om de krav der blev stillet
ved det tredie intersex forum i Valetta, Malta. Hvor repræsentanter fra 30 forskellige interkøns-organisationer var samlet
fra d. 29 November til d. 1 December 2013

Samt de fire målsætninger der blev indgået aftale om at arbejde hen imod ved det Europæiske Interkønsmøde i Riga, d. 8 Oktober 2014.

Den 26. April 2017 underskrev Intersex Danmark: The Vienna Statement.

bottom of page