top of page

FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder

Underskrevet:  16 Dec 1966

Ratificeret: 6. Januar 1972

Klik her for at læse konventionen på dansk.


International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

Klik her for læse konventionen på engelsk

bottom of page