top of page

FN Joint Statements:

Forenede Nationers fælleserklæring om afskaffelse af forskelsbehandling i Sundhedsvæsenet (2017) klik her for at komme til originalen


Side 3 afsnit 3:

"Revision og styrkelse af love for at forbyde forskelsbehandling i bestemmelsen og distribution af sundhedsydelser samt i relation til uddannelse og beskæftigelse i sundhedssektoren. Love og politikker skal respektere principper for autonomi i beslutningstagningen på sundhedsområdet Garantere frit og informeret samtykke, privatliv og fortrolighed; forbyde obligatorisk hiv prøvning; forbyde screeningprocedurer, der ikke er til gavn for den enkelte eller offentligheden og forbyde ufrivillig behandling og obligatorisk krav om tilladelse og information til tredjepart.


Alle interessenter bør støtte klar formidling, gennemførelse og overvågning af overholdelsen af sådanne love og forskrifter og deres omsætning til politikker og praksis."


Side 4 afsnit 3:

"Sikring af adgang til effektive klage- og ansvarlighedsmekanismer. Dette indebærer udvikling og implementering af individuelle, skræddersyede retsmidler og klageprocedurer for ofre for krænkelser og konstruktive ansvarlighedssystemer i sundhedssektoren og andre sektorer for at forhindre fremtidig Overtrædelse."


Pressemeddelelse:

FN og regionale eksperter opfordrer, Stop vold og skadelig medicinsk praksis på interkønnede børn og voksne.(2016) klik her for at komme til originalen


"Interkønnede børn og voksne bør være de eneste, der beslutter, om de ønsker at ændre udseendet af deres egne kroppe - i tilfælde af børn, når de er gamle eller modne nok til at træffe en informeret beslutning for sig selv."


Underskrevet af: FN's Komité mod Tortur (CAT), FN's Komité for Barnets Rettigheder (CRC), FN's komité for rettigheder for personer med handicap (CRPD), FN's Underkomité til Forebyggelse af Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf (SPT).


FN's uafhængige eksperter: Juan Méndez, særlig rapportør for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, Dainius Pῡras, særlig rapportør for alles ret til den højest opnåelige standard for fysisk og mental sundhed, Dubravka Šimonovic, særlig rapportør for vold mod kvinder, dens årsager og konsekvenser, FN's generalsekretærs særlige repræsentant for vold mod børn, Marta Santos Pais og Europarådets kommissær for menneskerettigheder Nils Muižnieks

bottom of page