top of page

Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder


Forenede Nationer (FN), sekretariatet for FN's Højkommisær, Instrumenter og mekanismer, International menneskerettighedslov: (afsnit 3-4) Klik her for at komme til original siden (engelsk)

"Den internationale menneskerettighedslovgivning fastsætter forpligtelser, som staterne er forpligtet til at overholde. Ved at blive parter i internationale traktater påtager staterne sig forpligtelser og pligter i henhold til folkeretten til at respektere, beskytte og opfylde menneskerettighederne.


  • Forpligtelsen til at respektere betyder, at staterne skal afholde sig fra at gribe ind i eller begrænse udøvelsen af menneskerettighederne.


  • Forpligtelsen til at beskytte kræver, at stater beskytter enkeltpersoner og grupper mod krænkelser af menneskerettighederne.


  • Forpligtelsen til at opfylde kravene betyder, at staterne skal træffe positive foranstaltninger for at fremme udøvelsen af grundlæggende menneskerettigheder.


Gennem ratifikation af internationale menneskerettighedstraktater forpligter regeringerne sig til at indføre nationale foranstaltninger og lovgivning, der er forenelige med deres traktatmæssige forpligtelser og pligter."


Dokument A/HRC/29/23,

FNs højkommisær for menneskerettigheder (2015) klik her for at komme til originalen


Punkt 13

"Stater har en forpligtelse til at beskytte alle personer, herunder LGBT og interkønnede personer, mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i frihedsberøvende, medicinske og andre sammenhænge. Denne forpligtelse omfatter forbud, forebyggelse, efterforskning og oprejsning i forbindelse med tortur og mishandling i alle sammenhænge under statslig kontrol, herunder ved at sikre, at sådanne handlinger er overtrædelser af national strafferet."


Punkt 14

Den medicinske praksis, der fordømmes af FN-mekanismer i denne forbindelse omfatter såkaldt "konverteringsterapi", tvungne køns- og analundersøgelser, tvungen og på anden måde ufrivillig sterilisering og medicinsk unødvendig kirurgi og behandling udført på interkønnede børn.

bottom of page