top of page

Køn, køns-identitet og seksuel orientering

Køn:

Køn er en beskrivelse af det, biologiske medfødte køn dvs. hankøn, hunkøn eller interkøn. Det biologiske køn er ikke beskrivende for hvordan et individ identificere sig eller hvilken seksuel orientering de er i besiddelse af. En person der er født som hankøn, hunkøn eller interkøn, kan identificere sig som, mand, kvinde, begge dele eller ingen af delene og kan være i besiddelse af en hvilken som helst seksuel orientering.

Interkøn er en beskrivelse af at individet er født med atypisk køns-karakteristika, der ikke entydigt kan defineres som enten hankøn eller hunkøn.

 

Køn-, som tillægsord: Udover at køn dækker over det biologiske køn, kan ordet køn,når det anvendes som tillægsord også dække flere andre områder som f.eks. køns-roller, køns-udtryk, køns-diskrimination med flere.

Køns-identiet:
Køns-identitet er en beskrivelse af hvordan det enkelte individ identificere sig, ud fra egen opfattelse af køn. Alle mennesker er i besiddelse af en kønsidentitet og denne er individuel for en hver person.

Ved fødslen eller kort derefter, bliver enhver tildelt et køn der er juridisk og medicinsk gældene, baseret på udseendet af ydre køns-organer eller på baggrund af et medicinsk special-teams vurdering. Nogle mennesker er enige i denne tildeling, mens andre ikke er.

Seksuel orientering:
Seksuel orientering er en beskrivelse af individets egen opfattelse af, hvilke andre individer denne føler sig tiltrukket af. Nogle mennesker vil være tiltrukket af mennesker der er ligesom dem selv, mens andre vil være tiltrukket af mennesker som er anderledes end dem selv. Hverken det biologiske køn eller køns-identiteten, er beskrivende for hvilke mennesker et individ vil føle sig tiltrukket af.

bottom of page