5. Jul. 2017: Interview ved 2 journalist studerende fra Syddansk Universitet(SDU).

Intersex Danmark hjælper her 2 journalist-studerende fra Syddansk Universitet (SDU) med en opgave.


Intersex Danmark
Bjolderupvej 38

6000 Kolding
email: intersexdanmark@gmail.com

CVR. NR: 38445375

(Tæller installeret d. 5 April 2019, Kl. 05:20)