top of page

Hvad er Interkøn?

Foreningen Intersex Danmark definerer interkøn således:

Termen interkøn dækker over en bred vifte af naturlige variationer i køns anatomi dvs : genitalier, reproduktive organer, kønskromosomer, hormonelle strukturer og sekundære kønskarakteristika der er forskellig fra den medicinske og samfundsmæssige opfattelse af hankøn og hunkøn.

Disse variationer kan være synlige ved fødslen eller blive det senere i livet, men fælles for dem alle er at der er tale om målbarer fysiske variationer.


En interkønnet kan identificere sig som mand, kvinde, begge dele eller ingen af delene.

Interkøn handler ikke om kønsidentitet eller seksuelle præferencer, en interkønnet kan have det samme spektrum af kønsidentiteter og seksuelle præferencer som ikke interkønnede.

Den Danske Regering, definere i Udenrigsministeriets udgivelse af Juni 2018: "Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer" , på side 7 under "hvad betyder LGBTI", interkøn som følger:

"Interkøn bruges i betydningen personer født med en kønsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosomelle mønstre, der ikke passer klart på den typiske definition af hankøn eller hunkøn."

bottom of page